• تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا....

  تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا....

  فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اولکلیات پژوهش. 4 1-1. طرح مساله. 5 1-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن. 6 1-3. سئوال و فرضیه تحقیق. 6 1-3-1. سئوال اصلی. 6 1-3-2. سئوال‌های فرعی. 6 1-3-3. فرضیه اصلی. 6 1-3-4. فرضیه جانشین. 6 1-4. متغیرهای تحقیق. 7 1-5. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی. 7 1-5-1. تنوع فرهنگی. 7 1-5-2. هویت‌طلبی. 7 1-5-3. اتحادیه اروپا. 8 1-5-4. حق تعیین سرنوشت. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,800 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,412 تومان
 • بررسي نقش ايالات متحده آمريکا و فدراسيون روسيه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ...

  بررسي نقش ايالات متحده آمريکا و فدراسيون روسيه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ...

    فهرست مطالب  عنوان صفحه   1 فصل اول کليات و مفاهيم پژوهش5 1-1 چکيده:5 1-2 مقدمه و بيان مساله تحقيق :5 1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن :5 1-4 هدفهاي تحقيق :5 1-5 فرضيه تحقيق5 1-6 چهارچوب نظري تحقيق5 1-7 روش تحقيق و گرد آوري اطلاعات5 1-8 روش تحليل اطلاعات:5 1-9 متغيرها و واژه هاي كليدي :5 1-10 پيشينه تحقيق5 1-11 فصل بندي مطالب5 2 فصل دوم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,500 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 32,300 تومان
 • تحلیل حوزه‌هاي تعامل و تقابل سیاست خارجی هند و ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامي‌با تأکید بر تحریم‌هاي بین المللی علیه ایران....

  تحلیل حوزه‌هاي تعامل و تقابل سیاست خارجی هند و ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامي‌با تأکید بر تحریم‌هاي بین المللی علیه ایران....

  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. 1  فصل اول:كليات 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسأله. 4 1-3- ضرورت انجام تحقیق. 6 1-4- ادبیات تحقیق. 6 1-5- جنبه نوآوری تحقیق. 11 1-6- اهداف تحقیق. 11 1-7- سؤالات تحقیق. 11 1-7-1- سؤال اصلی. 11 1-7-2- سؤالات فرعی. 11 1-8- فرضیه ها تحقیق. 12 1-8-1- فرضیه اصلی. 12 1-8-2- فرضیه‌هاي فرعی. 12 1-9- تعریف مفاهیم. 12 1-10- روش تحقیق. 14 1-11- متغیرها. 14 1-12- ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,600 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,264 تومان
 • بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی (با تاکید بر صربستان) استاد راهنما: آقای دکتر حسین تفضلی....

  بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی (با تاکید بر صربستان) استاد راهنما: آقای دکتر حسین تفضلی....

  فهرست مطالب  مقدمه. 1 1. فصل اول: کلیات پژوهش. 3 1-1. بیان مسئله. 3 1-2. هدف تحقیق. 6 1-3. اهمیت و انگیزه تحقیق. 6 1-4. سئوال های اصلی و فرعی. 7 1-5. فرضیه. 7 1-6. متغیرها. 7 1-7. تعریف مفاهیم. 8 1-8. روش گرد آوری اطلاعات. 14 1-9. قلمرو تحقیق. 15 1-10. محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 15 1-11. نوع تحقیق. 15 1-12. روش تحقیق. 16 1-13. پیشینه پژوهش. 17 1-14. سازماندهی پژوهش. 20 2. فصل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,700 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,972 تومان
 • مطالعه تطبیقی گفتمان‌های سیاسی غالب درخصوص انگیزه قیام امام حسین علیه‌السلام در روز عاشوا.....

  مطالعه تطبیقی گفتمان‌های سیاسی غالب درخصوص انگیزه قیام امام حسین علیه‌السلام در روز عاشوا.....

    فهرست مطالب فصل اول:1 کلیات تحقیق1 یکم) بیان مسأله:2 دوم) اهمیت و ضرورت تحقیق:4 سوم) اهداف تحقیق:6 1-3. هدف علمی: تئوریزه کردن پارادایم‌ها، سرمشق‌ها و گفتمان‌های غالب درباره قیام امام حسین (علیه‌السلام) در چارچوب نظریه‌های گفتمانی، اصلاحی و انقلابی6 2-3. هدف کاربردی: بهره‌گیری بهینه تحلیل‌گران، خطبا، اهل منبر و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,300 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,042 تومان
 • آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران...

  آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران...

   فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول :کلیات طرح..1 مقدمه .2 1-بيان مسئله ...3 2-اهداف تحقيق ..9 3-اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن..9 4-سوالات و فرضيه هاي تحقيق..9 5-مدل تحقيق (سازماندهي پژوهش)..10 6-متغيرها و واژه هاي كليدي ..11 7-روش تحقيق..20 8-قلمرو تحقيق ................................................................................................................................21 9-جامعه و حجم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,800 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,288 تومان
 • استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر....

  استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر....

  فهرست مطالب  مقدمه:. 1 فصل اول: کلیات پژوهش. 4 1-1 تعریف موضوع و بیان مسئله:. 5 1-2.علل و انگیزه های انتخاب موضوع:. 6 1-3.اهداف پژوهش:. 6 1-4ادبیات پژوهش:. 7 1-5. قلمرو پژوهش:. 9 1-6.سوالات پژوهش و فرضیه:. 9 1-7.تعریف مفاهیم:. 10 1-8.متغیرهای پژوهش:. 15 1-9.واژگان کلیدی:. 15 1-10.روش پژوهش و گردآوری اطلاعات:. 15 1-11.موانع و مشکلات پژوهش:. 15 1-12.سازماندهی پژوهش:. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,500 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,450 تومان
 • احزاب سیاسی در عراق و نقش آنها در فرآیند دموکراسی سازی....

  احزاب سیاسی در عراق و نقش آنها در فرآیند دموکراسی سازی....

  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1. بیان مسأله3 2-1. اهمیت وضرورت تحقیق:4 3-1. ادبیات تحقیق:5 4-1. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:8 5-1. اهداف تحقيق8 6-1 سؤال اصلی8 7-1 فرضیه اصلی8 8-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی9 9-1 شرح کامل روش تحقیق10 10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها10 11-1 روش و ابزار گردآوری داده ها10 12-1 روش ها، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,500 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,060 تومان
 • بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی....

  بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی....

   چکیده: آشنايي با تفکرات انديشمندان زمينه را براي بسط و شناخت بيشتر اندیشه‌های آنان در سطح جامعه، چه در بين عوام و چه در بين خواص فراهم می‌نماید. در بررسي اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی كه در اين پژوهش به‌طور خاص افكار آن‌ها در رابطه با حکومت اسلامی موردتوجه قرارگرفته است؛ گذشته از ارائه‌ی مختصري ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,800 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 30,932 تومان
 • بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی.....

  بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی.....

    فهرست مطالب  عنوان صفحه  مقدّمه...1  فصل اوّل: کلیات تحقیق 1-1.بیان مسئله.4 1-2.اهمیّت موضوع و انگیزه ی انتخاب...6 1-3. سوال و فرضیه.....8 1-4.چهار چوب نظری تحقیق...8 1-5.مدل تحقیق....10 1-6.روش تحقیق..............................................................................................................................11 1-7.جامعه ی آماری و حجم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,600 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 32,558 تومان
 • اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما....

  اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما....

   فهرست عنوان صفحه چکیده فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه 1-1- بیان مسئله 1-2- اهمیت وضرورت انجام تحقیق 1-3- سوالات پژوهش 1-4- متغیر های پژوهش 1-5- چارچوب نظری پژوهش 1-6- تعریف واژگان و مفاهیم اختصاص طرح  فصل دوم:ایران هراس 1-2-پیشینه ی پژوهش 2-2-ایران هراسی، ترفند اسرائیل 3-2-ادامه پروژه ایران هراسی با پیش بینی زمان دستیابی ایران به بمب! ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,700 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 33,078 تومان
 • مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران....

  مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران....

  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1. بیان مسأله3 2-1. اهمیت وضرورت تحقیق:5 3-1. ادبیات تحقیق:6 4-1. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:7 5-1. اهداف تحقيق8 6-1 سؤال اصلی8 7-1 فرضیه اصلی9 8-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی8 9-1 شرح کامل روش تحقیق9 10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها10 11-1 روش و ابزار گردآوری داده ها10 12-1 روش ها، ابزار ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,400 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 32,412 تومان
 • جایگاه آلمان در ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر امنیت ملی ایران....

  جایگاه آلمان در ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر امنیت ملی ایران....

  فصل اول 1-1 بیان مسآله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خصومتی که امریکا و اروپا با اسلام و انقلاب نشان دادند در آلمان کم‌رنگ بود. این کشور در مسائل گروگان‌گیری،جنگ تحمیلی، قضیه سلمان‌ رشدی و ماجرای میکونوس رابطۀ خود را با جمهوری اسلامی حفظ کرد و همین مسأله باعث شد سفارتخانه‌های دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل نگردد. با ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,500 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 32,625 تومان
 • بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبكه يك و مشاركت سياسي ( مورد مطالعه :دانشجويان تهران شرق ).....

  بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبكه يك و مشاركت سياسي ( مورد مطالعه :دانشجويان تهران شرق ).....

   مقدمه امروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملّت‏ها به امری گریز ناپذیر تبدیل شده است. این امر در کشورهای جهان سوم که گذار از سنت به مدرنیته را تجربه می‏کنند به شکلی حساس‏تر خود را نشان می‏دهد. دولت‏ها نیز ناچارند برای کسب مشروعیت به مشارکت سیاسی تن در دهند. از طرف دیگر میزان بالای مشارکت سیاسی مردم در ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,600 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,264 تومان
 • دانلود کتاب فراماسونری درایران فراموشخانه

  دانلود کتاب فراماسونری درایران فراموشخانه

  معرفی کتاب:فراماسونری درایران فراموشخانه توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند (فراموشخانه و فراماسونری در ایران)اسماعیل رائین (زاده ۱۲۹۸ خورشیدی - دررگذشته ۱۰ دی ۱۳۵۸ خورشیدی) پژوهشگر و مورخ بوشهری بودد. فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران کتابی است از دهه هزار و سیصد و چهل خورشیدی، نوشته مورخ، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۶ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 21,000 تومان تخفیف : 80% مبلغ قابل پرداخت : 4,200 تومان
 • دانلودکتاب حاکمیت و آزادی

  دانلودکتاب حاکمیت و آزادی

  معرفی کتاب: درسهایی در زمینه فلسفه سیاسی مدرن، در این کتاب نویسنده می کوشد تا با پذیرش به پرسش ((فلسفه سیاسی مدرن چیست؟)) سیر شکل گیری آن را در تاریخ فکر سیاسی غرب باره برسی پیمان دهد. این کوشش فلسفی در قالب درس هایی در مورد نظریه های سیاسی اندیشمندانی چون هابز،لاک، اسپینوزا، روسو، کانت، هگل، میل، توکویل،کنستان و مارکس عرضه شده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۶ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 11,000 تومان تخفیف : 63% مبلغ قابل پرداخت : 4,070 تومان
 • علل خروج آمریکا از برجام

  علل خروج آمریکا از برجام

  مقدمه گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا با نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست هاي امنیتی) و جمهوري اسلامی ایران از این برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) تاریخی که تضمین خواهد نمود برنامه هسته اي ایران منحصرا صلح آمیز است، و یک تغییر بنیادین در نگرش هاي این کشورها به این موضوع رقم می زند، استقبال می ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ قابل پرداخت : 9,000 تومان
 • دانلود متن کامل بودجه سال 97 جمهوری اسلامی ایران

  دانلود متن کامل بودجه سال 97 جمهوری اسلامی ایران

  تعداد فایل : 5 عدد  نوع فایل : PDF  خبرهایی از این دست را در داخل این فایل های با ارزش دنبال کنید   قیمت خرید غیبت سربازی در بودجه سال ۹۷   ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ دی ۱۳۹۶  

  مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان